RON BARCELO

Ron Barcelo je jedini dominikanski rum proizveden sa 100% sokom od šećerne trske sa sopstvenih plantaža. Izazov izvrsnosti koji se prenosi na naše proizvode, potvrđujući tako ovu kompaniju kao međunarodno merilo u industriji sposobno da ponudi širok izbor prestižnih ruma priznatih širom sveta po svojoj inovativnosti. Nuđenje kvalitetnih proizvoda – to je misija ove kompanije.