PAUL MAS

Paul Mas vina rezultat su harmonije između izvanredne regije za proizvodnju vina, strasti prema vinogradu, poštovanja prema grožđu tokom vinifikacije i sjajnog znanja o mešanju i starenju: Paul Mas stil. Chateau Paul Mas se sastoji od 3 imanja: zamka i vinograda. Na etiketama je čaplja Vinus ispred zamka Konas.