Patron

Patron – Godine 1989, dvojica vizionara, John Paul De Joria koji je jedan od osnivača Paul Mitchell Systems-a i preduzetnik Martin Crowley, osnovali su kompaniju “The Patrón Spirits Company” sa samo jednim ciljem: Da se proizvodi najbolja tekila na svetu.
Korišćena je biljka plave agave koja raste u brdima Jalisco u Meksiku, i spojem tradicionalne tehnike i moderne tehnologije, napravljena je prva ultra-premium tekila.

Društvene mreže

Scroll to Top