bols

Bols vodka je napravljena od 100% raži. Prolazi kroz četvorostepenu destilaciju i filtracioni proces kako bi obezbedila izuzetan kvalitet i izbalansiranost, sa blagim akcentom prirodne slasti na kraju. Bols Vodka je filtrirana dva puta, kako kroz bakarni tako i kroz ugljeni filter, rezultirajući izuzetnim nivoom čistoće. Bols Vodka je dobila nagradu Superior Taste Award (tri zvezdice) od strane Međunarodnog instituta za ukus i kvalitet (iTQi) 2010. godine.

bols-vodka-1l